வசூலை விடுங்க.. மாஸ்டருடன் தான் மோதணும் - சிம்பு எடுத்த அதிரடி முடிவு.!! | Master Vs Eeswaran