அஜித் பட இயக்குனருக்கு வாய்ப்புக்கொடுத்த மாஸ்டர் தயாரிப்பாளர் - மகிழ்ச்சியில் ரசிகர்கள்..!