இதுல Gautham Menon -னை அடிச்சுக்கவே முடியாது.! - Venkat Prabhu Funny Speech | Kutty Story Press Meet