தயாரிப்பாளர் சங்கம் மீண்டும் நம்ப கைக்கு வரணும் - ராதா ரவி பரபரப்பு பேச்சு..! | TFPC Election 2020