கரையை கடந்த நிவர் புயல் - சென்னையின் தற்போதைய நிலை என்ன? - Exclusive Video