தமிழ்நாட்டில் முக்கிய இடத்தில் முதல் இடம் பிடித்த விஜய்யின் மாஸ்டர்! - கொண்டாட்டத்தில் ரசிகர்கள்