விவசாயிகள் பாதிக்கக்கூடிய எந்த சட்டமாக இருந்தாலும் தமிழக அரசு எதிர்க்கும் - முதல்வர் பழனிசாமி பேட்டி