தனுஷ் கடந்து வந்த பாதை ரொம்ப கடினமானது - மக்களின் கருத்து | Dhanush Hollywood Entry | The Gray Man